2009. október 26., hétfő

Bátorítás

5Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. 6Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az ÚR, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened:
10
Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő URad.
11Ó, te nyomorult, vihartépte, vigasztalan! Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. 12Rubinból készítem el falad párkányát, és kapuidat briliánskövekből, összes határaidat meg gyémántokból. 13Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. 14Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád.

Ézsaiás 54

2009. október 23., péntek

Isobel - Kuhn Sarok-klubja


Mindenki előtt nyílt út.
Utak és út.
Az erős lélek a magasságok útján tör felfelé,
a gyenge a lefelé sietőt választja.
A többiek párás síkon
küszködnek a kettő között.
De mindenkit vár a magasságok felé,
vagy a mélybe vezető út, s mindenki a maga
dönti el, melyiken akar járni.
- John Oxenham

Ezzel az idézettel kezdődik Isobel Kuhn saját élettörténetéről írott könyve. Melyben beszámol arról, hogy hogyan kezdődött a Kínában folytatott szolgálata. Lebilincselő és tanulságos történetekről számol be, melyek megérintettek és engem is cselekvésre, Istennek való teljes odaszántságra és Benne való feltételnélküli hitre ösztönöznek.
Szeretnék megosztani veletek egy fejezetet, amelyben Isobel Kuhn egy nők között végzett szolgálatáról számol be! Olvassátok el, megéri:)
Isobel Kuhn

Férje így ír róla a bevezetésben : ,, Amikor egyszer szolgálatunkról beszélgettünk és azt kérdeztem, vajon mindig a szegények és tudatlanok között kell annak történnie, nyugodt határozottsággal- melyben egy kis dorgálás is volt- válaszolta: ,, Igen drágám, miért ne?,, Ez volt az ő tulajdonképpeni élete. Megtanulta a szenvedés művészetét és ez maradt egész életében bizonyságtételének tartalma. E könyv olvasói megismerhetik, hogy alapozódott meg egy ilyen élet,,. John Kuhn

2009. október 20., kedd

A NEMES JELLEMŰ NŐ
Egy igen jól ismert szakasz, a Péld 31:10-31 lefesti előttünk a nemes jellemű és bölcs asszonyt. Amikor erről a „szupernőről" olvasol, mire gondolsz? Tevékenységeinek hosszú felsorolására? Először én is így gondoltam. Ő minden kétséget kizáróan a „tettek asszonya" volt. Viszont, ha figyelmesen olvasod a szöveget, felfedezed, hogy mindaz, amit elért, belső jelleméből fakadt. Ez az asszony Istennel kapcsolatos ismereteit ügyesen és sikeresen alkalmazta élete minden területén, és így vált az szépséges festménnyé. Érdekes, hogy nem ismerjük nevét, sem azt, milyen volt a külseje.
Nem tudunk semmit egyéniségéről sem, azt viszont tudjuk, hogy férje és felnőtt gyermekei dicsérték. „Sok nemes jellemű nő van, de te felülmúlod mindegyiket! A csalóka báj rejthet egy csúnya személyiséget, és lehet hogy a szépség csak felszínes. De az az asszony, aki féli és tiszteli Istent, igazán szép és vonzó. Őt dicsérjétek!" Megfigyelted, hogy miért dicsérték? Nem azért, mert már hajnalban felkelt, késő éjszakáig dolgozott, vagy mert megvarrta ruháikat, megszervezte a háztartást, és ételt vitt a szegényeknek. Lelki tulajdonságaiért dicsérték őt. Micsoda elismerés! Minden általuk ismert nő közül ő volt a legjobb.
Ez a rendkívüli asszony elhitte, hogy Isten az életének áldott irányítója. Tisztában volt azzal is, hogy csak Isten szerinti döntések eredményeként képes az önuralomra. Ilyen döntés volt az is, hogy magát „lenvászon és bíbor" öltözetével tegye vonzóvá (22. v.). Nehezebb döntés lehetett a nyelvén való uralkodás: „Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít" (26. v.). A Péld 31 asszonyát nem uralták körülményei, sem családjának, háztartásának vagy üzleti életének követelményei. Ő uralkodott viselkedésén, idején és teendőin. Istennel való közössége volt élete központja. Nemes jellemének kialakulása az Isten mindenható irányítása előtt való meghajlás eredményeként született. Megengedte Istennek, hogy ő fesse meg élete képét. Viszont ő döntött úgy, hogy uralkodik megjelenésén, száján és tevékenységein.

2009. október 13., kedd

Magány


Mezer F. B. mondja ,, Ábrahám,, című könyvében, hogy a magányosság Isten gyakorló iskolája : ,, Hogy valóban Isten útján vagyunk, annak egyik jele- a magányosság,, . S így folytatja: ,, Semmi sem erősít bennünket annyira, mint az elkülöítés és átültetés... az üdvös követelménykre felébrednek a természetes lelkierők... nem szükséges feltétlenül elszakítani magunkat az otthontól, és családtól, de fel kell adnunk szívünk földi támaszoktól való legmélyebb függését, ha valóban meg akarjuk tanulni, mit jelent egyszerűen és teljesen az örök Istenben bízni.,,

,,Azt mondtad, ha nem a ruhánk,
De szíveink szaggatjuk meg,
Nem csak szájjal közeledünk Hozzád, Urunk.
Megnyitod az ég csatornáit,
Ránk árasztod áldásaid ,
Kegyelemmel és irgalommal fordulsz felénk.

Hozzuk hűtlen életünk Bocsáss meg, ó, Istenünk!
Bocsásd meg a vétkeink, úgy kérünk!
Bálványoknak áldoztunk, Önmagunkat imádtuk
Meggyaláztuk szentséges törvényed.

Küldj ébredést! Küldd Szellemed!
Öntözd meg a földünket,
Hadd legyünk élő,
Hadd legyünk tiszta
Hadd legyünk szent néped Neked.,,
( Mike duó, Küldj ébredést)

2009. október 8., csütörtök

Női vonzerő


Vonzerejük alapvető feltétele, hogy a nők elfogadják önmagukat. Ám ez egy városi környezetben, ellentétes irányú ideák világban élő nő számára véleményem szerint szinte lehetetlen, mert – hacsak nem áll kikezdhetetlen, az egész életére és életvitelére kiható, stabil világnézeti alapokon – az ént folyamatosan csiklandozza, irritálja vagy épp sérti az elérhetetlen ideálokat sugárzó kulissza, legyen az a média, egy bevásárlóközpont vagy egy wellness-szalon. Nehéz valódi önmagunkat meglátni a tükörben, ha lelki szemünk előtt folyamatosan plakátfiúk és plakátlányok jelennek meg! És akkor ott van még az is, hogy a nőmozgalmak által megfogalmazott női szerepekben és szerepeknek is meg kellene felelni, ám ezek az elképzelések néha már önmagukban is szerepzavarban vannak. Van tehát mivel küzdenie egy harmóniára törekvő nőnek.

Ahogy a feminizmus erősödésével a férfiak elvesztették szerepeikhez utat mutató iránytűjüket, úgy veszítettek el valamint a nők is. Valamit, amit nem lehet ideológiai viták tárgyává tenni (nem észérv), mégis, valami a lényegből: ez a szelídség. A szelídségen nem mulyaságot vagy valamiféle passzív attitűdöt értek, hanem épp ellenkezőleg: a valósághoz való aktív be- és elfogadó viszonyt. Harcot nem, de küzdelmet igen. A nő, mint „a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével” már nem feladat, minta, cél, és pláne nem életprogram. Pedig a szelídségnél nincs lefegyverzőbb és egyben hatékonyabb érveléstechnika, hiszen arra vesz rá, hogy önként tedd, amit (talán) nem akarsz. A szelídség a békét hordozza, a béke a beszélgetést, a beszélgetés a másik megértését.

Az öntudatos, modern nő általában férfiakkal harcol az érvényesülésért. A szelíd kooperál velük. És nincs jó helyzetben, mert az emberi kapcsolatainkat sokszor a dzsungeltörvények jellemzik, és ilyen terepen „evolúciós” szempontból a szelídség felér az önként vállalt kivégzéssel. Legalábbis első blikkre, mert valójában a szelídség megvédi magát!

A női vonzerő elérésénél tehát minden legyen gyanús, amiért úgymond izzadni kell. Le lehet szállni a szobabicikliről, ki lehet jönni a szoláriumból, és nem kell még egy sakktornát nyerni.

Ha tudunk szeretni – és ha van kit. És ha ez a boldogság, és ha a boldog ember szép, akkor máris bezárult a kör; aki szeret, máris szép.
Szeretni szelíden, és nem azért, mert megérdemeljük – ellenállhatatlan erő.